Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim Organizasyon

Üreticiler; üretimde mükemmelliği ve üretim organizasyonlarının sürdürülebilir karlılığını hedefler. Sürdürülebilir karlılık ise üreticinin organizasyonunu doğru zamanda, doğru biçimde yapılması ile elde edilebilir.

Bir kurumda faaliyetlerin kârlılığı, daha az girdi ile daha hızlı yapılması ile bir maliyet avantajı sağlanabilir.

Ancak, faaliyetlerin bu şekilde nasıl daha verimli yapılacağı bilgisi kolay öğrenilebilir bir bilgidir.
Kısa zamanda sektördeki diğer firmalar da verimli çalışma tekniklerini öğrenir ve aralarındaki göreceli fark kaybolur. Bir sektörde aynı faaliyetleri, aynı biçimde gerçekleştiren organizasyonlar, müşteri gözünde aynılaşırlar.
Bu durumda rekabet için tek yöntem, müşteriye daha düşük fiyatlı ürün sunmaktır. Böylece verimlilik artışı ile elde edilen katma değer, şirketin karlılığına yansımak yerine genellikle düşük fiyatlı ürün olarak müşterinin eline ulaşır.

Müşteri gözünde farklılık yaratacak faaliyet, sisteminin yaratılmasında saklıdır.
Rakiplerin taklit etmesi zor olan, böylece sürdürülebilir yüksek karlılıklar sağlayan doğru işlerin belirlenmesiyle fayda elde edilir. Bu belirlemeyi yapmak ve karar alma sürecinde organizasyonun kendi faaliyetlerini özdeğerlendirmek, yakın ve uzak çevresini sektör analizini yapmak, sistematik olarak değerlendirmesiyle olacaktır.

Sistem dinamikleri kullanıldığında, problemlerimizin çoğunun nedeninin, genellikle düşündüğümüz gibi başka etkenler değil, kendi karar alma alışkanlıklarımız olduğu ortaya çıkar. Yöntem, iyileştirmeye yönelik politika değişiklikleri belirlenmesine yardımcı olur.

İşte tam bu noktada Inter Motto sizin çözüm ortağı olarak firma durum analizlerinizi yaparak pazardaki gerçek yerinizi ortaya koyar.

Inter Motto olarak yüksek fayda elde etmeniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı tespit ederek; bu gereksinimlerinizin sistem dinamiklerini modelleri ile daha başarılı bir kurum için stratejilerinizi ve yapıları tasarlar. Alınan kararların uzun vadeli yan etkilerini ve devam eden süreçlerde kontrollük hizmetleriyle sonuca ulaşmanızda sizlerle birlilkte takımdaşınız olacaktır.

error code: 522