İletişimin Temeli: Diksiyon

İletişim kazalarını önlemek, doğru ve keyifli iletişim için diksiyon önemli!..Dramatik Diksiyon eğitimimiz fark yaratıyor!..Son aylarda en sık verdiğimiz eğitimlerden Dramatik Diksiyon’da üretim personelinden, pazarlama/satış profesyonellerine kadar onlarca katılımcıyla tanıştık.İşte eğitimimizin detayları:Genel Amaç ve Yaklaşım:
Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,
Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,
Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,
Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,
Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,
Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

Programın İçeriği
• Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
• Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
• Artikülasyon
• Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
• Konuşma Öncesi Dile Esneklik Kazandırma ve Isınma Çalışmaları
• Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
• Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
• Hitabet
• Doğaçlama
• Beden Dilinin Etkili Kullanımı

EĞİTİM AKIŞI:
SES, NEFES, ARTİKÜLASYON
Diyafram destekli, doğru nefes sayesinde heyecanı kontrol altına alarak, doğru bir konuşma temposu ve enerjik bir ses tonuyla tane tane, anlaşılır konuşma üzerine, hayat boyu kullanabileceğiniz çalışmalar yapılır.
DİKSİYON – FONETİK
Doğru, renkli ve etkili bir konuşma, diksiyon ve fonetik kurallarına uyarak gerçekleştirilir. Diksiyon-fonetik dersinde kelimeleri doğru telaffuz ederek, doğru tonlama ve vurgularla monotonluktan uzak, etkileyici ve renkli bir konuşma için gerekli bilgiler paylaşılır.
DRAMATİK ÇALIŞMA
Basit tiyatro metinlerinden faydalanarak yapılan bu çalışmalar, konuşmadaki ifade gücünü zenginleştirmeye yöneliktir. Bu derste, duyguların doğru ifadelerle konuşmaya aktarılması hedeflenir.
KONUŞMA ÇALIŞMALARI
Bu derste, daha önce öğrenilmiş ses-nefes-artikülasyon, diksiyon fonetik ve drama ile ilgili bilgilerin ışığında hazırlıklı ve doğaçlama konuşma çalışmaları ile pratik yapılır.