Duygu Odaklı Etkili İletişim Becerileri

Nasıl hissettiğimiz, nasıl düşündüğümüz ve düşüncelerimizi davranışa dönüştürmedeki ustalığımız, zaman zaman ilişki yönetiminde bizleri birey olarak doğru noktalara taşırken, zaman zaman da paniğimiz

nedeniyle ansal tepkilerimizi kontrol edemememiz bizi başarısızlığa, ya da en azından kendimizi başarısız hissetmemize yol açabilir.

Dolayısı ile, kendimizi keşfetmekle başlayacak doğru adımları atabilmemiz, bizi istediğimiz noktalara taşıyacak teknikleri kullanabilmemizle doğru orantılıdır.

Program, söz konusu teknikleri, kişisel farkındalık boyutunda ele alıp, gelişim hedefleri belirlenmesine destek olacak detay çalışmaların katılımcılarla birebir paylaşılacağı sonuç aşamalarından oluşmaktadır.Eğitimin Amacı:

Marka olma iddiasındaki kurumlarda iletişim becerisine sahip ekip yaratmak,

Müşteriye özel kurum yaklaşımını refleks haline dönüşmesi için temel oluşturmak,

Kurum içi ve kurumlar arası iletişim becerilerini desteklemek,

Müşteri odaklı yaklaşım inşa etmek…

Eğitimin İçeriği:

Duygu Odaklı Etkili İletişim Becerileri

Duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişki,

Duygu farkındalıklarını artırma,

Etkili dinleme becerileri,

Empati ve empatinin sınırları,

Duyguları kabul edebilme,

Beden dilini anlama, yönetme

Eğitim Yöntemi:

İçerik Oluşturma: Eğitim ihtiyaç analizi sonuçları ışığında, kurumun bulunduğu sektör, müşteri ve tedarikçi profili ve kurum kültürüne uygun bir içerik hazırlanma süreci. (1 hafta)
Çalışma Takvimi: 2 Gün
Katılımcı Sayısı: Maks. 20 Kişi
Eğitim Tarzı: Grup çalışmaları, Sunum teknikleri, Rol play ve canlandırma teknikleri
Eğitimci Profili : Uzman Klinik Psikolog / Marka Yönetim Danışmanı