Deniz, gerçek iş yaşamının bir izdüşümüdür…

Yelkenli Teknede Profesyonel Yöneticilik Programı, çalışma standartlarını yükseltmeye, farklılıkları dengelemeye, verimliliği, düzeni
ve takım çalışması alışkanlığını artırmaya yönelik hazırlanmış olup, yönetici seviyesinde çalışanların için yapısallaştırılmaktadır.

Teknede hayat, gerçek iş yaşamının bir izdüşümüdür. Her an, beklenmeyen bir değişiklik, farklı görev ve sorumluluklar ortaya çıkabilir.

Bu görevleri algılamadaki değişkenler, değişen roller ve insan faktörü bir arada ve üstelik kısıtlı bir mekanda bulununca, ekip ekolojisine yansıyanlar da her an değişebilir.

İşte eğitimin detayları:

Yelkenli Teknede Takım Çalışması / Risk ve Zaman Yönetimi” çalışmamız için kurgulanan senaryoda; alt takımlar halinde çalışmak üzere gruplanacak her bir tekne ve mürettebatından; gün boyunca farklı bir takım rol ve sorumluluklar üstlenmeleri beklenecektir.

Program Katılımcıları

Geleceğin Liderleri

En fazla 1-3 yıl içerisinde lider konumuna getirilmesi düşünülen yeni nesil hissedarlar ya da yöneticiler.

Kazanımları; “Liderlik özelliklerini tanıma, Kişisel liderlik vizyonu – Lider olarak ben…, Takım çalışması ve iletişim becerileri, Dayanıklılık geliştirme, Değişim Yönetimi ve Sürekli gelişim için hareket planı” başlıkları olarak nitelendirilmektedir.

Takım Liderleri

İlk kez liderlik görevi üstlenmesi düşünülen adaylar

Kazanımları; “Takım Yönetimi Döngüsü kavramlarını anlamak ve uyarlamak, Takımı yönlendirme becerisini geliştirmek, Kişisel liderlik vizyonu geliştirmek, Değişim için proaktif yaklaşım, Lider olabilmede özgüven ve motivasyon” başlıkları nitelendirilmektedir.

Üst Düzey Liderler

Girişimciler, Yönetim Kurulu ya da İcra Kurulu Üyeleri, Orta ve üst düzey yöneticiler

Programda; “Kişisel liderlik vizyonunun gözden geçirilmesi, İleri düzeyde kişiler arası iletişim becerileri, Kişisel konfor alanlarının genişletilmesi, Stres faktörleri ile baş etme, Strateji geliştirme yetkinliğinin geliştirilmesi ve 360 derece feedback ile kişisel farkındalık yaratmak” başlıkları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Program Öncesi Hazırlık Süreci

Tekne ortamında takım çalışmasının gerçekleştirilmesi amacı ile yapısallaştırılan “TEKNEDE YAŞAM” programında, tekne çalışması öncesinde de belirli bir hazırlık sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç, katılımcıların sadece eğitim ortamında değil, eğitim öncesinde de bir arada karar alma süreçlerinin başlatılmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Yelkenli teknede gerçekleştirdiğimiz bu programın 1-2-4 günlük versiyonları bulunmaktadır

Örnek Program (4 Günlük)

I. Gün

Saat 09.30      : Teknelerde buluşma, tekneye yerleşme.

Saat 10.30      : Temel denizcilik bilgileri, kurallar ve yelkenli tekne kullanımı hakkında teorik eğitim.

Saat 13.00      : Öğle Yemeği

Saat 13.45      : Seyir hazırlığı

Saat 14.00      : Limandan ayrılma – Temel Yelken Eğitimi

Saat 18.00      : Koyda konaklama – Değerlendirme – Programın tanıtımı

Saat 20.00      : Akşam Yemeği

II. Gün

Saat 08.30      : Kahvaltı ve günlük brief

Saat 09.30      : Koydan ayrılma, yelken seyri – Yönetim Teknikleri / Liderlik Çalışması

Saat 12.00      : Koya yanaşma – Öğle yemeği – Serbest zaman

Saat 14.00      : Koydan ayrılma yelken seyri – Yönetim Teknikleri / Liderlik Çalışması

Saat 18.00      : Koyda konaklama – Serbest zaman

Saat 20.00      : Akşam yemeği – Günün değerlendirmesi – Yönetim Teknikleri / Liderlik Çalışması

III. Gün

Saat 08.30      : Kahvaltı ve günlük brief

Saat 09.30      : Koydan ayrılma, yelken seyri – Risk, Zaman Yönetimi ve Ekip Çalışması

Saat 12.00      : Koya yanaşma – Öğle yemeği – Serbest zaman

Saat 14.00      : Koydan ayrılma yelken seyri – Risk, Zaman Yönetimi ve Ekip Çalışması

Saat 18.00      : Koyda konaklama – Serbest zaman

Saat 20.00      : Akşam yemeği – Günün değerlendirmesi

IV. Gün

Saat 08.30      : Kahvaltı ve günlük brief

Saat 09.30      : Koydan ayrılma, yelken seyri – Risk, Zaman Yönetimi ve Ekip Çalışması

Saat 12.00      : Koya yanaşma – Öğle yemeği – Serbest zaman

Saat 14.00      : Koydan ayrılma – Marinaya kadar yelken yarışı

Saat 17.30      : Marina’ya varış, programa ilişkin değerlendirmeler, DEĞERLENDİRME FORMLARININ doldurulması, sertifikaların verilmesi ve programın sona ermesi.

NOT: YUKARIDA DETAYLANDIRILMIŞ PROGRAM AKIŞI NORMAL HAVA KOŞULLARI VARSAYILARAK OLUŞTURULMUŞTUR. RÜZGARA VE DİĞER HAVA KOŞULARINA BAĞLI OLARAK PROGRAMDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR.