Danışmanlık Hizmetleri

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları danışmanlığımız çerçevesinde Inter Motto danışmanları, insan kaynakları, yetenek yönetimi, liderlik, motivasyon ve değişim yönetimi alanlarında kurum stratejilerine uygun çözümler sunmaktadır.

Bir kurumun nasıl yapılandırıldığı ve işletildiği, başarılı bir stratejinin kilit boyutudur.

Inter Motto danışmanları işlerini dönüştürmek isteyen kuruluşlara insan kaynakları anlamında da entegre çözümler sunuyor.
Hem kurumun somut unsurlarını – insanlar, yapı ve süreç – hem de maddi olmayan unsurları – motivasyonları, ilişkileri ve kültürü entegre şekilde kabul ederek, stratejilerini operasyonel hale getirebilecekleri bir şeye dönüştürmelerine yardımcı oluyor.
Disiplinimiz, gelişen pazarları tahmin etmemize ve tepki vermemize, gerçek davranışsal ve örgütsel değişimi yönlendirmemize ve buna bağlı kalmamıza olanak sağlıyor…

İşimiz İNSAN!..

Doğru temel yetenekleri kullanmak, verimliliklerini ve etkinliklerini optimize etmek ve başarılı bir şekilde yürütmeyi sağlamak, başarının kritik unsurlarıdır.
Günümüzün örgütsel zorlukları çok yönlüdür ve temel sorunları anlamak ve gerekli çözümleri üretmek için veriye dayalı, kanıta dayalı yaklaşımların kullanılmasını gerektirir.
Çalışanlar bir organizasyonun lokomotifidir.
Kârlı büyümenin itici gücü de olabilirler, fakat aynı zamanda büyük bir etkisizlik/monotonluk kaynağı olabilirler.
Inter Motto olarak; müşterilerimiz kuruluşlarının ana bölümlerini yeniden tasarlamak isterlerse veya şu andaki durumu üzerinde bir sağlık kontrolü yapmak istiyorlarsa, arzu ettikleri organizasyonel hedeflerini yerine getirmelerini sağlamak için sağlam ve objektif bir hizmet sunuyoruz.

Özetle; danışmanlarımız yeteneği bir değer kaynağı ve rekabet avantajı haline getirmeye yardımcı oluyor..

error code: 522