Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Finans

Kurumların, benzeri görülmemiş bir değer yaratmalarına destek olmak için yatırımcılar ve kurum liderleriyle yan yana çalışıyoruz. Finans,  organizasyon tasarımı, kriz yönetimi, yatırımcı ilişkileri yönetimi ve değişim yönetimi konusunda hatırı sayılır deneyime sahibiz ve Inter Motto olarak organizasyonların rekabet avantajı yaratmasına destek veriyoruz.

Neden Finans Yönetim Danışmanlığı

Ülkemizin gelişiminde önemli yapı taşlarından olan KOBİ’lerin, doğması, büyümesi, gelişmesi ve mevcudiyetlerini korumaları büyük önem arz etmektedir. Günümüz koşullarında işletmelerin kuruluş gayesi olan karlılığı arttırmaları ve sürdürülebilir kılmaları, sadece ürettikleri ürün ve hizmetlerin satışıyla mümkün olmamaktadır. Farklılığı oluşturacak, rekabet gücünü arttıracak, temel unsur olarak işletmenin finansal yapısı ön plana çıkmaktadır. Sağlam ve güçlü finansal yapılar firmalara faaliyetleri ile daha uyumlu finansal çözümler ve uygun maliyetli yabancı kaynağa ulaşım imkânı sağlayacaktır.

Finans Yönetim Danışmanı firmanın rakiplerine göre avantaj sağlayacak bu yapının oluşması için, finans yapısının daha planlı ve programlı yönetilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmakta ve farkındalığı arttırmaktadır.

Uygulama Sürecimiz

Çalışmaya başladığımız firmaya ilk olarak, firma ve firma ortaklarının tarihçesi, İşletme Stratejisi ve Hedefleri, Örgütlenme ve Yönetim Yapısı Analizi, Üretim Sistemi Analizi, Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi, İşletmenin Finansal Yapı Analizini içeren 40 sorudan oluşan İşletme Analiz Raporu hazırlanmaktadır. Bu rapor sayesinde Firmanın detaylı olarak tarafımızca tanınması, sektör ve pazarın anlaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca firmanın güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenmektedir.

İkinci adımda firmanın son 3 yıllık detay mali verileri alınarak, banka sistemine uygun spread çalışması yapılmaktadır. Bu sayede firmanın finansal yapısı detaylı olarak analiz edilebilmektedir. Kurumların kredi sağlayıcılarının gözünde nasıl göründüğü ortaya çıkarılmaktadır. Bu durum üzerinde çalışma yapılması gereken kalemler belirlenmekte ve iyileştirilmesi konusunda tavsiyeler sunulmaktadır.

Yapılan detaylı spread incelemesi ile firma finans tablolarını etkileyen mali rasyolar çıkarılarak yorumlanmaktadır.

Finansal Check-Up

Stratejik Finansal ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz:  Yönetim Biçimi Olarak Bütçeleme Stratejilerinin oluşturulması ve Yönetimi, Nakit Akış Sisteminin Kurulumu ve Yönetimi, Yönetim Muhasebesi Sistemlerinin Oluşturulması, Rating, Rasyo Analizi ve Bilanço Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurlumu, Performans Yönetim Sistemlerinin Kurulumu, Banka İlişkileri ve Kredi Yönetimi, Proje Finans Danışmanlığı, Kurumsal Finans Danışmanlığı,  Şirket / Hisse Satış – Satın alma Danışmanlığı Sermaye Yönetimi, Ortaklık İlişkileri Yönetimi

error code: 522