Eğitimler

İnsan Kaynakları Programları

Şirketlerin en önemli ve en değerli kaynağının insan olduğu fikrinden yola çıkılarak oluşturulan İnsan Kaynakları Çalışanları ve Yöneticileri için başlıklandırılan bu eğitim kategorisinin temel hedefi; gerek mülakatlarda gerekse tedarikçilerle olan görüşmelerde profesyonel bir tavırla ortak bir yaklaşım tutarlılığı taşımaya yönelik özelliklerin içselleştirilmesidir.

Hedef, İnsan Kaynakları konusunda çalışan uzmanların bilgi ve deneyimlerini artırmak kadar, farklı alanlarda uzmanlaşmış yöneticilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak ve verimliliğini artırabilmektir.

İnsan Kaynakları Programları” kapsamında aşağıda belirtilen başlıca eğitim programları
yürütülmektedir.

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
  • İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Temel İlke ve Sorunlar
  • Kariyer ve Gelişim Yönetimi
  • Eğitici Eğitimi
  • İnsan Kaynakları Yapılanması
  • Stres Yönetimi
  • Motivasyon Yönetimi
  • Turnover Atölyesi
  • Professional Break
  • Amigdala Etkisi / İlişki Yönetimi
error code: 522