Enneagram ile İçgörü Kazanmak!

Enneagram, bireylere, gruplara ve şirketlere derinlemesine bir bakış açısı sunan kökü çok eskiye dayanan ve bugün dünyada kullanımı her geçen gün artan bir kişilik profilleme metodudur… Uğur YILDIZ Yazdı…

Uğur YILDIZ /Eğitmen Mentor, Yönetici Koçu

Kişilik özellikleri, yaşamdaki arayış, motivasyon kaynakları ve insanın kendi kendini sınırlayan inançları hakkında benzersiz derinlikli içgörü sunarak bireylerde, ekiplerde veya organizasyonlarda hızlandırılmış, bütünleştirici ve sürdürülebilir gelişme potansiyelini ortaya koyar.


Oluşan bu farkındalıkla iletişim, çatışma yönetimi ve liderlik tarzlarımız hakkında çok isabetli bir görüşe sahip oluruz. Bu durum kişisel anlamda güçlü yönlerimizin fark edilmesini ve güçlendirilmesi gereken yönlerin de üzerine gidilebilmesine olanak sağlar.
Enneagram insanların ne tür mizaca sahip olduklarını saptayarak önemli bir fayda sağlayacaktır. Ortaya çıkan bu veriyi etkili bir şekilde yönetebilmek de liderin ana görevidir. Böylece lider, çalışanın davranışlarının altında yatan nedenleri kavrayabilecektir. Yöneticiler, ilk olarak, nasıl tipte bir yönetici olduklarını anlayacak; yaptıkları işte güçlü ve zayıf yönlerinin farkına vararak, hangi durumda, hangi karakter özelliklerini devreye sokmaları gerektiğini öğrenerek beklenen faydayı sağlayacaktır.


Enneagram bize müşteri istek ve beklentileri konusunda da çok derin bir bilgi sağlayarak müşterilerimize daha nitelikli hizmet sunabilme imkanı vaat ediyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte değişen şartlar ve müşteri isteklerini etkili bir şekilde enneagramla keşfedebilmek mümkün.
İşte tüm bu değişim, gelişim ve dinamik süreçler liderliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Değişime öncülük etmek isteyen liderlerin öncelikle bu değişimi kendinden başlatmaları gereklidir. Bu noktada Sokrates, “Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.” Sözünü hatırlatalım. Enneagram metoduna göre liderlik türleri, Prensipli, Hizmetkar, Girişimsel, Dönüşümsel, Stratejik, Etkileşimsel, Vizyoner, Otoriter ve Güçledirici Lider olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel ve kurumsal gelişim açısından daha fazla fayda sağlamak isteyen liderlerin kendi liderlik tarzlarını keşfetmeleri onlara fark yaratma imkanı sağlayacaktır. Bireysel olarak liderliğin özgünlüğünü, takım olarak yeni bir dil ve iletişim geliştirme imkanını ve kurumsal olarak da değişim yönetiminin iyileşmesine olanak sağlayan enneagram daha yakından keşfederek yaşamınıza katmanız için sizi bekliyor.

 

 

 

 

Sonraki